Podlahové topení

Pro vytápění moderních budov si stále větší oblibu získává nízkotepelné teplovodní podlahové vytápění, které je dnes ve světě pokládáno za jeden z nejprogresivnějších způsobů vytápění.

Výhody systému

 • vytvoření příjemného a zdravého prostředí
 • nízká energetická náročnost, dosažení úspor 20-30% energie vzhledem k tomu, že požadovaného pocitu tepla je dosaženo při skutečné teplotě nižší o 2-3 C°
 • použití všech druhů energie, jak plynu tak elektřiny, tuhých paliv, tepelného čerpadla, solární energie
 • možnost kombinace s radiátorovým vytápěním
 • optické rozšíření prostoru, výraz čistých linií interiéru
 • přirozený obsah vlhkosti vzduchu
 • ideální rozvrstvení tepla v místnosti
 • hospodárné vytápění zejména velkých prostor
 • optimální pohoda a možnost regulace jednotlivých místností dle vnitřních pocitů
 • vysoká životnost systémů, předpoklad je více jak 100 let!
 • podstatné snížení prašnosti prostředí než je tomu u radiátorového vytápění
 • výhodné pořizovací náklady