Rozvody

Rozvody topných systémů

Převážná část těchto rozvodů je realizována v různých druzích bezkanálového potrubí. Na všechna tato potrubí vlastníme certifikáty o proškolení od jednotlivých výrobců. Bezkanálové rozvody do i nad 130°C dodáváme včetně stavebních a projektových prací na klíč.

Samozřejmostí je ovšem i montáž potrubního vedení v kanálech či kolektorech, v suterénech objektů s použitím bezpečnostních chrániček či na patkách a sloupech.

Trubky Fränkische a REHAU

  • rozvody studené a teplé vody
  • vytápění
  • podlahové vytápění

Rozvody v mědi a oceli

  • rozvody studené a teplé vody
  • vytápění
  • sluneční kolektory a jiná solární zařízení
  • systémy pro tepelná čerpadla
  • systémy pro rozvod oleje
  • rozvody plynů, olejů a páry
  • hasící zařízení