Solární systémy

Solární systémy mohou ušetřit 50 až 60% roční energie na ohřev teplé užitkové vody. Dokonce i v našich zeměpisných šířkách lze efektivně využívat sluneční energii. V letních měsících od května do srpna pokryje solární energie spotřebu teplé vody zcela. To znatelně snižuje spotřebu topného plynu nebo oleje. Bereme-li v úvahu stoupající cenu paliv, investice do solárního systému se Vám určitě vyplatí.

Dosažitelná úspora a výhody s moderním systémem vytápění:

  • náklady na vytápění do 30%
  • náklady na ohřev TUV do 80%
  • možno využít jako integrovaný zdroj TUV pro 6 osob
  • optimální připojení ke všem typům stávajícího systému vytápění
  • možnost připojení a regulování několika zdrojů tepla

Energie slunce je v České republice, ale i ve světě, využívána zejména v aktivních solárních systémech s kapalinovými kolektory pro výrobu nízkopotenciálního tepla k těmto účelům:

  • příprava teplé užitkové vody (TUV)
  • ohřev vody v bazénech
  • přitápění budov
  • průmyslové teplo