Revize

Revize topných systémů

U tlakových zařízení zajistíme provedení revize:

 • výchozí a první provozní revize TNS
 • provozní revize TNS
 • vnitřní revize a zkouška těsnosti TNS
 • tlaková zkouška TNS

Termíny:

 • výchozí revize TNS - před uvedením do provozu
 • 1. provozní revize TNS - do 14 dnů po uvedení do provozu
 • provozní revize TNS - 1x za rok
 • vnitřní revize TNS - 1x za 5 let
 • zkouška těsnosti TNS - po otevření tlakového celku
 • tlaková zkouška TNS - 1x za 9 let

Revize - NTL kotelny

Nad 50kW nebo součet nad 100kW
odborná prohlídka kotelny - 1x za rok

Termíny:

 • provozní revize kotle - 1x za 3 měsíce
 • vnitřní revize kotle a zkouška těsnosti - 1x za rok
 • tlaková zkouška kotle - 1x za 9 let