Výměníkové stanice

Montáže výměníkových stanic provádí firma KV-TERM, s.r.o. po vyhodnocení projektové dokumentace a na základě schváleného technologického schématu nejen vlastní stanice pro jednotlivý případ, ale i technologického schéma tepelné sítě v případě rekonstrukce tepelných sítí s dodávkou stanic v tepelných hospodářstvích.

Výměníkové stanice pro účely vytápění montujeme jako tlakově závislé i nezávislé, přípravu teplé užitkové vody jednostupňově nebo způsobem předehřev-dohřev, průtočně do přiměřené akumulace nebo čistě průtočným způsobem. Akumulační nádobu můžeme doplnit elektroohřevem.

Používáme deskové nebo spirálové výměníky s nerezovými teplosměnnými plochami. Předávací stanice menších výkonů (cca do 0,5 MW) montujeme jako kompaktní s rozměry garantujícími průchodnost běžnými dveřmi šíře 800 mm, případně s rozměry odpovídajícími průchodnosti transportní cesty nebo prostoru, v němž má být stanice umístěna. Orientace připojovacích hrdel přizpůsobíme prostorovému řešení.

Pro regulaci stanic používáme řídící systémy analogové i digitální od světově renomovaných výrobců např. Honeywell  a dle požadavků odběratele.